Tanker og stress

Vi tænker ca. 60.000 tanker i døgnet – heraf er ca 2% bevidste.

Billedresultat for gratis clipart psykologi

I virkeligheden er tanker bare ord. Men de ord vi tænker, tillægger vi en betydning. Og den betydning påvirker vores følelser og vores adfærd.

 

Det vi oplever bliver vurderet sammen med vores model af verden. Vi har alle hver vores model, afhængig af etik, moral, oplevelser etc. Tanker kan være både sande og usande. De bygger på ting vi har oplevet og ting vi har fået fortalt.

De kan handle om ting vi har gjort eller ting vi ønsker at gøre – ting der gør os glade eller ting der gør os kede af det.

Vores tanker er med til at fortælle os om livet og om hvordan vi skal leve vores liv.

Det kan være tanker om hvordan vi er og hvordan vi tror andre opfatter os og det kan være tanker om hvad vi skal gøre og hvad vi skal undgå.

Vores tanker er med til at styre os i en positiv eller negativ retning.

Netop derfor er det også vigtigt at skelne mellem tanke og virkelighed. Hvis du lukker øjnene og tænker på en tiger, vil du tydeligt kunne se den for dig og fornemme den, men i det øjeblik du åbner øjnene forsvinder den. Den fandtes kun inde i hovedet, da den var skabt af en tanke.

Hvis ikke vi er gode til at være i nuet, kan vores tanker være med til at forårsage stress.

Og de færreste af os er gode til at være i nuet.

Vi bekymrer os om fremtiden eller vi søger svar og årsag på tidligere hændelser og analyserer, grubler og ærgrer os over fortiden.

Når vi tænker på dårlige ting fra fortiden, vil vi genopleve følelsen og kroppen vil begynde at producere stresshormoner, da hjernen ikke kan kende forskel på tanke og virkelighed.

I forhold til tanker er det af afgørende betydning at vi gør os klart hvad vi kan have indflydelse på og ikke. Vi kan IKKE have indflydelse på hverken fortid eller fremtid. Kun på nuet
Ca. 50% af alle stressårsager skyldes vores tanker

DU kan ikke ændre på det der er sket. Men du kan ændre på måden du tænker om hændelsen

Det er også vigtigt at huske på at det ofte er tankerne om tanken (problemet) der fylder mest. Derfor er det vigtigt at finde ind til kernen af tankerækken. Trigger-tanken.