Stressvejledning

Hvad er stressvejledning?

Stressvejledning handler om at vejlede gennem samtaler. Som stressvejleder er jeg uddannet til at kunne rådgive, vejlede og støtte mennesker, teams og ledelse i stresshåndtering og forebyggelse af stress.

For at behandle mennesker ens, skal de behandles forskelligt!

Vi er ikke ens som mennesker, så for at behandle mennesker ens, skal vi kigge på det enkelte individ og dets behov, for at vi kan behande det bedst muligt.

Sådan er det også med stressbelastninger. Vi reagerer forskelligt på de belastninger vi er udsat for også selvom det er den samme belastning.
Hvis to personer f.eks. overskrider den samme deadline på arbejdet, vil den ene person måske tænke øv!, men bedre sent end aldrig, mens den anden  vil opleve det som en stor fiasko.
Hvis to personer går forbi et hus, der er ved at blive revet ned, vil den ene måske blive trist, fordi det kender huset og har minder herfra, mens den anden tænker mere på hvad der mon skal bygges bagefter.

Model af verden
Vi har alle vores egen model af verden inde i vores hoved. Denne model er bygget op af oplevelser, tanker, opdragelse, moral og etik etc. Det er denne model af verden, der ligger til grund for vores reaktioner i forskellige situationer – og det er denne forskellighed fra person til person, der gør at vi skal behandle individuelt.

Som stressvejleder, hjælper jeg den enkelte med at “lege” detektiv i eget liv. Hvad er det for ting og oplevelser der udløser stresssignaler – og hvordan skal den stressede lære at genkende dem og reagere på dem.
Der findes ikke en endegyldig opskrift, der kan hjælpe alle, for vi reagerer forskelligt.

Stressvejledning er hjælp til selvhjælp og en samtaleform, hvor vi finder din stressbelastning og taler om hvordan du kan arbejde med din stress, slippe af med den og lære at håndtere forskellige stresssituationer.

Har du stress eller tror du at du måske kan have stress, så kontakt mig og lad os tale sammen.