Når bægeret er fyldt, skal vi lære at tømme det

Stress er ikke en ny ting
Ordet stress kommer af det latinske ord stringere; at stramme eller snøre til. Og det er også den følelse man kan få når man bliver stresset – at det hele strammer til og låser os fast.

Stress er en biologisk mekanisme vi alle er født med, der bliver aktiveret for at hjælpe os i farlige eller kritiske situationer.

Vi kan alle blive ramt af stress. Om vi er unge, gamle eller midt imellem.

Det er ikke et udtryk for at vi er svage – men ofte et tegn på at vi har været stærke i for lang tid
– og at forventningerne til os overstiger de ressourcer vi har til rådighed på det tidspunkt hvor vi bliver ramt af stress.

Vi lever og ånder og vores modstand overfor stress varierer i forhold til hvordan vi har det og hvad vi påvirkes af.

Et ungt menneske vil ofte være mere udsat for stress når eksamenstiden nærmer sig. Følelsen af stigende forventninger begynder at presse – ligegyldigt om de er der i virkeligheden, eller om det er den unges egne tanker og forventninger der er styrende.

Hvis ikke den unge er opmærksom på sine stress signaler og kan handle på dem, risikerer han eller hun at blive ramt af stress.

På arbejdspladsen kan to kolleger opleve det samme arbejdspres, men kun den ene bliver stresset, mens den anden er upåvirket. Hvorfor?
Fordi vi alle er forskellige og vi oplever ting forskelligt i forhold til den måde vi oplever verden på
– og i forhold til hvor stort overskud vi har på det givne tidspunkt.

Det er altså ikke kun det der sker, men måden hvorpå vi opfatter det der sker, der har en betydning for hvor let vi bliver stressede.

Forestil dig at vi alle har et glas indeni os. Det er lavet af et særligt fleksibelt materiale. Nogle vil opleve at det udvider sig når solen skinner og himlen er blå, mens det skrumper når det er gråvejr. Andres glas kan være påvirkelige af andre ting. Fælles for alle glas er at de opsamler alle de følelser vi har. Hvert stress signal efterlader en dråbe i glasset, hver succes eller glæde vil opløse en af disse dråber. Hvis ikke dråberne bliver opløst vil bægeret efterhånden fyldes og det kan være en ganske lille ting, der kan få bægeret til at løbe over.

Det er derfor vigtigt at kunne genkende de signaler der fylder bægeret op og få nogle værktøjer til at forhindre bægeret i at løbe over.